Uppsala Biobank logo

Etik- och biobanksansökan

Etikansökan

Kontakta gärna oss på Uppsala Biobank när du ska skriva din etikansökan. Vi bistår gärna med tips och råd gällande de biobanksrelaterade delarna i etikansökan.

Är du osäker på om din forskning omfattar biobanksprov? Läs mer om vilka prov som omfattas av biobankslagen eller kontakta oss via info@uppsalabiobank.uu.se

Biobanksprov tillhörande vårdprovsamlingar inom Region Uppsala tillhör organisatoriskt och ansvarsmässigt Uppsala Biobank (regnr 827 hos IVO). Vill du har mer information om vad du behöver tänka på när du skriver din etikansökan, besök Forskningsguiden på Biobank Sverige samt Etikprövningsmyndighetens webbplats.

Biobanksansökan

När etikansökan godkänts och biobanksprov ska inrättas/registreras i Uppsala Biobank, behövs en biobanksansökan skickas in. Biobanksansökan (L1.1 Inrättande av provsamling för forskning) samt tillhörande bilagor finns på Biobank Sverige. Från den 1 juli 2023 gäller en ny biobankslag och därmed nya ansökningsmallar. Ladda alltid ner den senaste versionen då ändringar sker löpande. För multicenterstudier används samma blankett (L1.1).

En instruktion om hur du fyller i biobanksansökan finns här: K4 Instruktion om att fylla i blankett L1.1 samt L1.2

Hur skickar du in en ansökan till Uppsala Biobank?

Skicka in en ansökan (osignerad i wordformat) om inrättande av provsamling för forskning (blankett L1.1) till vår funktionsadress för handläggning av biobanksansökan. Biobanksansökan och relevanta bilagor tillsammans med etikansökan (samt ev ändringsansökningar), beslut, forskningspersonsinformation samt samtyckesdel skickas till e-postdress: uppsalabiobank@regionuppsala.se

Forskningspersonsinformation

Det är viktigt att informera en patient/forskningsperson om syftet med en forskningsstudie samt vad det innebär för forskningspersonen. Informationen ska ges på ett tydligt, enkelt och objektivt sätt.

Den skriftliga informationen ska vara ett komplement till den muntliga. Det är viktigt att informationen anpassas till personens ålder och förutsättningar att förstå informationen. Etikprövningsmyndigheten (EPM) har utarbetat ett exempel på hur en forskningspersonsinformation kan se ut. Du hittar den på EPM:s webbplats. Det är viktigt att forskningspersonsinformationen innehåller information om att prov sparas i biobank, vem som är huvudman för biobanken samt vem som är personuppgiftsansvarig.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän