Uppsala Biobank logo

Samarbeten

Uppsala Biobank samarbetar lokalt med Akademiska laboratoriets avdelningar, exempelvis Klinisk patologi, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk genetik etc.

Det finns en överenskommelse mellan Region Uppsala och SLU gällande humanbiologiskt material. Forskare på SLU som forskar på humanbiologiskt material (och som omfattas av biobankslagen) kan registrera sin provsamling i Uppsala Biobank.

Uppsala Biobank är även involverad i större strategiska projekt, exempelvis:

Nationellt och regionalt samarbetar Uppsala Biobank genom Biobank Sverige, RBC (Regionalt Biobankscentrum) Uppsala Örebro samt med andra lokala biobanker i Sverige. Vi samarbetar även internationellt genom bl.a. ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories), ESBB (European, Middle Eastern & African Society for Biopreservation & Biobanking) och BBMRI (Biomolecular Resources Research Infrastructure).

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän