Uppsala Biobank logo

Rådgivning och ansökan

Uppsala Biobank ger kostnadsfri rådgivning för forskningsprovsamlingar och provsamlingar avsedda för vård, diagnostik och behandling.

Uppsala Biobank ger råd, vägledning och information om exempelvis:

  • Biobankslagen och biobanksprov
  • Ifyllandet av biobanksansökan samt tillhörande bilagor bl.a. Material Transfer Agreement (MTA)
  • Biobanksrelaterade delar i etikansökan och forskningspersonsinformation
  • Praktiska frågor såsom provhantering, rör, etiketter och frysar inför insamling av biobanksprov
  • Prov som ska skickas för analys nationellt och internationellt
  • Transport av biologiskt material
  • Sjukvårdsintegrerad biobanksservice
  • Systemstöd för datahantering kopplat till biobanksprov

Har du frågor eller behöver du hjälp med något? Kontakta gärna oss.

E-post: info@uppsalabiobank.uu.se


För specifika ärenden (studieplanering, IT-service, laboratorieservice etc), se vår kontaktsida för e-postadresser till våra olika enheter. Rådgivning i samband med studieintegrering debiteras enligt gällande prislista.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän