Uppsala Biobank logo

Skicka prov på analys inom och utom Sverige

När biobanksprov ska skickas för åtgärd eller analys utanför den egna huvudmannen (t.ex. utanför Region Uppsala om Uppsala Biobank ansvarar för proverna) med syftet forskning, måste enligt biobankslagen ett avtal (MTA/ motsv) tecknas (biobankslag 2023:38, giltig från 1 juli 2023). Nedanstående villkor ska vara uppfyllda:

  • Studien ska vara godkänd av Etikprövningsmyndigheten (EPM)
  • Provgivaren ska ha givit sitt samtycke till att prov kan komma att skickas för åtgärd/analys inom Sverige eller utomlands (om ej EPM givit undantag för denna regel)
  • Proven ska vara kodade
  • Biobanksansvarig ska teckna ett avtal (MTA/motsv) med mottagaren. En åtgärd kan vara exempelvis en analys, omformatering eller förvaring etc.
    • Det krävs inte att det upprättas ett avtal per prov utan ett avtal mellan parterna kan omfatta en stor mängd prov, vilka kan ha skickats vid samma eller vid olika tillfällen.
  • Standardmallar för Material Transfer Agreemens (MTA) finns på Biobanks Sveriges webbplats. Läs mer om vilket Material Transfer Agreement (MTA) som ska användas.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän