Uppsala Biobank logo

Prislista

Gällande prislista för Uppsala Biobanks tjänster och service är fastställd av biobankrådet och gäller tillsvidare.

Priserna är baserat på självkostnadspris och angivna exklusive moms. Uppsala Biobank förbehåller sig rätten att ändra prislistan och servicevillkoren efter beslut av Biobanksrådet.

Kontakta info@uppsalabiobank.uu.se för frågor.

Insamling via sjukvårdintegrerad biobankning

Pris vid insättning:

50 kr/primärrör (inkluderar 5 års lagringskostnad)

125 kr/rör för alikvoterade prover (inkluderar 5 års lagringskostnad)

60 kr för faecesprov

Fakturering sker löpande var tredje månad.

Utplock

Kostnaden för uttag debiteras arbetstiden 650 kr/h.

Priset gäller för projekt insamlande med sjukvårdsintegrerad biobankning. Övriga debiteras enligt överenskommelse med insamlande projekt och Uppsala Biobank.

Vid uttag av prov som sparats i mer än fem år kan också, förutom den relaterade arbetstiden, den obetalda lagringstiden debiteras.

Förvaring av lådor

Priset för förvaring av låda (max 13x13x13cm) i frys är 200 kr/låda och år. För icke akademiska forskare tillkommer en uppstartskostnad på 5.000 kr samt en administrativ kostnad på 5.000 kr/år.

Fakturering sker årsvis.

Fryshotell

Hyra av frysplats för forskningsfrysar 16.500 kr/år, icke forskningsfrys 22.000 kr/år.

Hyra debiteras årsvis i september månad.

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän