Uppsala Biobank logo

Dina biobanksprover är viktiga!

Biobanksprov är viktiga både för din framtida vård och en förutsättning för medicinsk forskning. Biobanksprov kan sparas efter analys för framtida vård och behandling samt för forskning. Om du ska lämna prov eller vill veta mer om biobanksprov hittar du information på Biobank Sveriges hemsida: www.biobanksverige.se

Det är alltid provgivaren själv som avgör om ett prov får sparas eller om provet ska förstöras. Innan du ändrar ditt samtycke är det viktigt att du förstår hur din framtida vård och behandling kan påverkas om provet inte längre finns tillgängligt. Mer information hittar du här.

Prover i forskningsprovsamling

Har du blivit tillfrågad och givit samtycke till att spara biobanksprov för forskning har du som provgivare när du vill rätt att ändra dig. För att dra tillbaka ditt samtycke så att ditt prov förstörs kontaktar du ansvarig forskare. Kontaktuppgifter ska du kunna hitta på den information som du fick när du lämnade prov.

U-Can

Har du gett samtycke till att biobanksprov sparas i U-Can hittar du mer information här.

För att ändra ditt samtycke vänder du dig till den diagnosansvarige läkaren inom U-CAN (se lista på samtyckesblanketten) varpå dina prover kommer att förstöras eller anonymiseras.

Nej-talong/begränsning av samtycke

Prover som sparas inom hälso- och sjukvården sparas främst för din egna framtida vård, diagnostik och behandling. Läkare kan behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov. Även rutinmässiga prov har ett stort värde för den medicinska forskningen. All forskning på rutinmässiga biobanksprov måste genomgå granskning och godkännas av Etikprövningsmyndigheten.

Vill du som provgivare begränsa eller återta ditt samtycke för prov som tas inom sjukvården och sparas kan du logga in på 1177 för att ändra ditt samtycke, eller ladda ner en ändringsblankett här som du kan skriva ut och skicka in till:

Begränsning av samtycke

Uppsala Biobank

Dag Hammarskjölds väg 38, plan 5

751 85 Uppsala

Det kan även finnas utskrivna blanketter hos din vårdcentral eller sjukvårdsavdelning.

Registerutdrag

Begäran om registerutdrag om prov tagna inom Region Uppsala hanteras på samma sätt som nej-talonger.

Om du inte hittar svar på dina frågor här kontakta info@uppsalabiobank.uu.se

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän