Uppsala Biobank logo

Kurs Biobanksprov i medicinsk forskning 1,5 hp

Den 18-22 nov 2024 arrangerar Uppsala Biobank kursen Biobanksprov i medicinsk forskning 1,5 hp. Kursen består av föreläsningar, studiebesök etc.

Kursen riktar sig främst till doktorander inom området medicin/farmaci (eller motsv) som ämnar att eller redan forskar på biobanksprov, samt övrig personal som arbetar med eller kommer i kontakt med biobanksprov. En ny biobankslag gäller från 1 juli 2023 och det innebär bl.a. förändringar inom information och samtyckesområdet, att tillämpningsområdet utökas samt att forskningshuvudmannen kan bli biobankshuvudman direkt. Ett utökat tillämpningsområde innebär att även (spårbara) prov tagna utanför hälso- och sjukvården nu omfattas av biobankslagen.

Kursen består av föreläsningar, studiebesök samt ett grupparbete (som är obligatoriskt för kursintyg samt hp) som redovisas muntligt. Det finns även möjlighet att delta delar av veckan (då ingår ej kursintyg och det sker i mån av plats). Föreläsningarna omfattar bland annat:

  • Lagar och regelverk (bl.a. biobankslagen, etikprövningslagen, GDPR, EU-förordningen för kliniska prövningar)
  • Hur man ansöker om tillgång till prov - ansökningsblanketter och dokument
  • Information från forskningsstödjande enheter på Akademiska sjukhuset samt Uppsala universitet
  • Prospektiv biobankning
  • Forskningsprojekt inom olika ämnesområden som använder sig av biobanksprov
  • Nya analysteknikers möjligheter och begränsningar
  • Faktorer som påverkar provkvalitet
  • Sjukvårdsintegrerad biobanksservice mm.

Datum: 18-22 november 2024

Plats: Lokaler på Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anmälan: Du anmäler dig via olika länkar beroende på om du är doktorand eller forskare/övrig personal. Anmälan är öppen och är du doktorand anmäler du dig via Medfarms kursdatabas: Information och anmälan

Forskare/övrig personal skickar in en anmälan via e-post till kursansvarig Linda Paavilainen. Ange Namn, Tjänstetitel, Institution/Avdelning, önskemål om deltagande hela/delar av veckan, samt kontaktuppgifter.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri

Frågor? Hör gärna av dig till kursledare Linda Paavilainen via e-post eller telefon.

E-post: linda.paavilainen@uppsalabiobank.uu.se

Tfn: 018-6116321

Välkommen!

Kontakt

  • E-post: info@uppsalabiobank.uu.se

Besök oss

Dag Hammarskjölds väg 38, 5 tr
Uppsala Science Park, Hubben
751 85 Uppsala

Logos huvudmän